Dom
rekolekcyjny

D

Dlaczego warto

Dlaczego warto odprawiać rekolekcje?

Żyjemy bardzo szybko i często bez głębszej refleksji. Nasza codzienność wymaga od nas nieustannej gotowości by sprostać wielu wyzwaniom i stawić czoła trudnościom. 

Często nie mamy wystarczająco dużo czasu na modlitwę, tak potrzebną w utrzymaniu żywej relacji z Bogiem.
Brakuje nam chwil odpoczynku, który mógłby zregenerować nasze siły fizyczne i duchowe.
W świecie pełnym zawirowań tracimy kierunek i zapominamy, do czego zostaliśmy stworzeni i powołani.

Rekolekcje są więc nam, ludziom współczesnym, szczególnie potrzebne. Są one czasem zatrzymania się i przyjrzenia się sobie na drodze własnego życia. Aby nie stracić orientacji, potrzebujemy refleksji na temat sensu i celu naszych codziennych działań. 

Aby nie zgubić najcenniejszej relacji, potrzebujemy czasu na przedłużoną modlitwę.  By nie zatracić relacji z sobą, trzeba nam bycia w ciszy, która przywraca harmonię, gdyż pozwala usłyszeć własne serce. Dlatego właśnie warto przyjeżdżać na rekolekcje i dni skupienia.

Rekolekcje mogą mieć różny charakter: ogólny, gdy pragniemy pogłębić relację z Bogiem i naszą wiarę lub szczegółowy, np. przed podjęciem ważnej decyzji życiowej. Każdy rodzaj rekolekcji ma swoją specyfikę i dostosowane do niej treści. To, co je łączy, to czas na modlitwę indywidualną, Eucharystię, spowiedź, rozmowę rekolekcyjną. Aby owocnie przeżyć czas skupienia, warto skorzystać z zasad, sformułowanych przez bł. Marcelinę Darowską, która sama regularnie odprawiała rekolekcje i prowadziła je dla wielu młodszych i starszych kobiet. Oto one:

Warunkami dobrych rekolekcji są:

Czysta intencja

Czysta intencja, czyli podjęcie się tej pracy ze względu na Boga, na Jego Wolę

Cisza

Oderwanie się od wszelkich roztargnień, zewnętrznych i wewnętrznych

Skupienie

Skupienie i zachowanie milczenia

Otwartość

Gotowość na wszystko, co poznam, że jest względem mnie Wolą Boga

Kto decyduje się na rekolekcje, powinien pragnąć całym swym sercem:

Poznanie

Poznać siebie w prawdzie, korzystając ze wszystkich dostępnych środków

Wola Boża

Poznać Wolę Bożą w stosunku do siebie

Odpowiedź

Chcieć odpowiedzieć na nią z gotowością na wszystko

Owocami dobrze przeżytych rekolekcji powinny być:

Zrozumienie

Zrozumienie i ocena swojej przeszłości

Postanowienie

Dobre postanowienie na przyszłość

Widzenie drogi

Jasne widzenie drogi nakreślonej przez Wolę Boga

Umocnienie

Umocnienie i pokój ducha

"Do rekolekcji trzeba stawać pokornie, ale stawać z wiarą, bez wiary nie będzie łaski, nie będzie nic."

D

"Pokora daje łaskę, wiara daje siłę."

P